Zortrax IPO 3D
Kup obligacje
ZYSKAJ NA AKCJACH
Środki z emisji obligacji spółki IPO 3D zostaną przeznaczone na zakup akcji spółki Zortrax od dotychczasowych akcjonariuszy.
Innowacja, przyszłość, nieograniczone możliwości

Zarabiaj z liderem druku 3D

Atrakcyjne oprocentowanie uzależnione od wzrostu wartości akcji spółki
Obligacje 2-letnie
Atrakcyjna oferta obligacji z możliwością ponadprzeciętnych zysków


 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym Polski Dom Maklerski S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochornie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002 r. Nr 101 poz 926z z późniejszymi zmianami)oraz na umieszczenie moich danych osobowych w bazie ww. spółki oraz na ich przetwarzanie przez spółkę dla celów niniejszej promocji. W tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i do poprawiania


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym Polski Dom Maklerski S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochornie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002 r. Nr 101 poz 926z z późniejszymi zmianami) oraz na umieszczenie moich danych osobowych w bazie ww. spółki oraz na ich przetwarzanie przez spółkę dla celów marketingowych: otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od ww. spółki za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobwych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania


*wymagane pola

Emitent:
Doradca ds. oferty publicznej:
Oferujący:
Członkowie konsorcjum:
 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacjii serii ZTRX-A jest memorandum informacyjne obligacji serii ZTRX-A ,a dostępne elektronicznie na stronie internetowej spółki www.ipo3D.com.pl oraz oferującego www.polskidm.com.pl